logo

Objednávka

Objednávka ubytování se provádí prostřednictvím formuláře uvedeného níže. Objednávka je závazná až zaplacením celé ceny ubytování na bankovní účet č. 2401648157/2010 u Fio banka, a.s. s uvedením variabilního symbolu čísla objednávky, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky ubytovatelem, jinak se objednávka ruší.

V případě zrušení ubytování je ubytovaný povinen ubytovateli zaplatit:
a) 50 % z ceny ubytování při zrušení 30 až 8 dní před začátkem ubytování,
b) 100 % z ceny ubytování při zrušení 7 a méně dnů před začátkem ubytování.

V případě zrušení ubytování z vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu ubytování.

Objednávkový formulář