logo

Stání lodí

Před barem je umístěno molo určené pro krátkodobé stání plavidel hostů baru do délky 8 m, a to po dobu návštěvy baru v jeho otevírací době. Plavidla delší než 8 m mohu stát u mola pouze s předchozím souhlasem personálu baru tak, že budou současně vyvázána a ukotvena. Plavidla do 8 m délky mohou po předchozí dohodě stát u mola také přes noc, a to za úplatu dle ceníku.

V zátoce se nachází molo určené pro stání plavidel do 8 m délky od května do září kalendářního roku.

Do zátoky vede zpevněná cesta s pozvolným přístupem do vody, který umožňuje bezpečné spouštění plavidel do 8 m délky na vodu z přívěsu taženým vozidlem do 3,5t.